Tarieven

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contractafspraken. Bent u voor fysiotherapie aanvullend verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars, dan gelden de tarieven van deze zorgverzekeraar en gaat de nota rechtstreeks naar uw verzekeraar.

Tarievenlijst
Deze tarieven hanteren wij als de behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Intake/onderzoek na verwijzing € 45,00
Intake/onderzoek na verwijzing, aan huis € 50,00
Behandeling € 36,00
Behandeling aan huis € 50,00
Manuele therapie € 42,50
Eenmalig consult (= via verwijzing) € 50,00
Eenmalig consult aan huis € 60,00
Lange behandeling € 45,00
Lange behandeling aan huis € 55,00
Screening (= zonder verwijzing) € 10,00
Screening aan huis € 20,00
Intake/onderzoek na screening € 45,00

Als u alleen een basisziektekostenverzekering heeft en geen aanvullende verzekering heeft afgesloten waaruit fysiotherapie wordt vergoed, dan moet u mogelijk alle behandelingen zelf betalen! (er zijn op deze regel uitzonderingen waarover u bij ons nadere informatie kunt krijgen)

Bij enkele zorgverzekeraars kunnen wij, indien u niet aanvullend verzekerd bent, de gegeven behandelingen fysiotherapie rechtstreeks declareren. U ontvangt nadien van uw zorgverzekeraar de door u aan hen te betalen nota.

Bij zorgverzekeraars die deze mogelijkheid niet bieden, moet u elke behandeling direct contant (bij voorkeur gepast) aan uw behandelaar betalen. Heeft u nog vragen, neem dan even contact met ons op.