Missie en visie

Missie van Fysiotherapiepraktijk Peelo


Fysiotherapiepraktijk Peelo wil hoogwaardige fysiotherapie en beweging gerelateerde zorg op maat aan patiënten bieden. In het therapeutisch handelen staat de patiënt centraal. Daarom richten we de dagelijkse manier van werken in rondom de individuele behoeften en doelstelling van de patiënt. We adviseren, coachen, begeleiden en behandelen. Hierbij gebruiken we heldere en inzichtelijke behandelmethoden. Het verbeteren van zelfmanagement en het bevorderen van een gezonde leefstijl zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Fysiotherapiepraktijk Peelo wil daarnaast een laagdrempelige overgang van de 1e lijn naar de 0e lijn realiseren voor wijkbewoners die nog niet of onvoldoende bewegen en/of sporten. Het borgen van professionaliteit en deskundigheid van onze medewerkers is hierbij gegarandeerd.

Visie van fysiotherapiepraktijk Peelo


In onze visie staat de patiënt centraal, hij/zij wordt actief betrokken bij de behandeling. Een grote mate van deskundigheid gekoppeld aan een ruime belangstelling voor het individu met zijn/haar klachten, vormt de basis van de behandelingen. De kwaliteit van de behandeling staat voorop. Er wordt gewerkt volgens de fysiotherapeutische richtlijnen. Om aan deze voorwaarde te voldoen is een goede analyse en diagnose van de hulpvraag onontbeerlijk, waarna de behandeling via een gezamenlijk opgesteld behandelplan wordt opgesteld. De behandelwijze is transparant, de vorderingen worden met de patiënt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

We maken gebruik van verschillende specialisaties, aandachtsgebieden en de meest actuele wetenschappelijke inzichten binnen de fysiotherapie. Daarnaast willen we in de komende 3 jaren beweegprogramma’s ontwikkelen en een actieve deelname in zorgketens gaan realiseren. Verdieping realiseren wij door middel van continu na- en bijscholing van onze medewerkers en het toepassen van de laatste inzichten in behandelwijzen.

We vinden een interactieve benadering en zelfmanagement van de patiënt belangrijk om een zo duurzaam mogelijk herstel te behalen. We streven er naar mensen in de 0e lijn aan het bewegen en sporten te krijgen. Daarnaast onderhoudt de praktijk nauwe contacten met sociaal-medische partners om de patiënten optimale zorg te leveren.